Piibellikud psalmid


Laul 76: täielik, kommentaar

kommentaar – Laul 76 kirjutati pärast Jeruusalemma piiranud Assüüria armee lüüasaamist arvatavasti kooleraepideemia tõttu. Terve Juudamaa osales inimeste väljasaatmisel, sest nad olid näinud 46...

Laul 62: täielik, kommentaar

kommentaar – Psalmi 62 autor, keda peetakse kõige tõenäolisemalt leviidiks, illustreerib oma saladust, et ta on raskuste ees tugev ja rahus, mille oma hingele saab anda ainult Jumal. Pöördunud...

Laul 102: täielik, kommentaar

kommentaar – Laulus 102 ütleb autor, et ta näeb Siioni lohutust ja on loonud Jeruusalemma tulevase taassünni jaoks nii palju vaenlasi. Ta leiab, et teda ümbritseb paljud, kes varem olid olnud tema...

Laul 6: täielik, kommentaar

kommentaar – Laul 6 kujutab endast palvet kogu elu paljude kannatuste ajal, psalmist tunnistab oma patud, kuid loodab Jumala lõpmatule armule. Laul 6 on täielik[1] Koorimeistrile. Keelpillidele....

Laul 20: täielik, kommentaar

kommentaar – Tervituse vormis kuningale, kellega psalmist on seotud, räägime psalmis 20 abist, mis tuleb Jumala juurest tema rahva taeva taeva pühamu juurest või taevast, et pääseda raskustest, kus...

Laul 73: täielik, kommentaar

kommentaar – Psalmis 73 illustreerib autor raskusi, mis on tekkinud silmitsi seisuga, et õelad ja ülbed läbivad jõukuse perioodi, kogudes rikkust, samal ajal kui paremal lähevad asjad väga halvasti....

Laul 2: täielik, kommentaar

kommentaar – Psalmi 2 autor, mis on üle ujutatud usust jumalasse, toob esile vead ja hoiakud absurdses võitluses Jumala vastu, mida viivad läbi maa väed ja need, kes neid rumalalt järgivad. Laul 2...

Laul 35: täielik, kommentaar

kommentaar – Laul 35 avatakse kutsumisega Issandale kaitsta süüdistajaid süüdimatute vastu, kes viidi kohtu ette - operatsioon tema moraali hävitamiseks. Ehkki reaktsioon tuntavale tohutule valule on...

Laul 147: täielik, kommentaar

kommentaar – Laulus 147 manitseb autor kiitma, kinnitades, et on hea laulda kiitust Issandale, kavatsedes sellise käitumisega pöörduda tema poole täie usu poole ja tunda end oma provintsis ja...

Laul 125: täielik, kommentaar

kommentaar – Psalmis 125 on autor kindel Jeruusalemma esindava Siioni mäe püsivuses Issanda tõotuste tulemusel, et igal inimesel, kes Issandasse usaldab, pole karta. Täielik psalm 125[1]...


Top